icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
217 2020년 임직예배 imagefile
mydct
3771   2020-02-15 2020-02-15 14:32
 
216 2020 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
6207   2020-02-09 2020-02-09 13:32
 
215 기쁘다 구주 오셨네 할렐루야(2/2)-연합성가대-12/22/19
운영자
2144   2020-01-14 2020-01-14 07:15
 
214 기쁘다 구주 오셨네 할렐루야(1/2)-연합성가대-12/22/19
운영자
2079   2020-01-14 2020-01-14 07:10
 
213 크리스마스 특송(2/2)-CM-12/22/19
운영자
2018   2020-01-14 2020-01-14 07:01
 
212 크리스마스 특송(1/2)-CM-12/22/19
운영자
2049   2020-01-14 2020-01-14 07:00
 
211 [성탄축하 음악회]Cello & Piano-천사들의 노래가- Atticus M. Goldman/남민지
운영자
2244   2020-01-01 2020-01-01 17:23
 
210 [성탄축하 음악회]영유아부-성탄 이야기 외
운영자
2239   2020-01-01 2020-01-01 17:18
 
209 [성탄축하 음악회]Piano Solo-Zu Weihnachten Fantasie- 이충호
운영자
2377   2019-12-25 2019-12-25 08:17
 
208 [성탄축하 음악회]Youth - We Found The King
운영자
2329   2019-12-25 2019-12-25 08:14
 
207 [성탄축하 음악회]Quartet-David Cho, David Chung Luke Kim, Daniel Kim
운영자
2249   2019-12-25 2019-12-25 08:14
 
206 [성탄축하 음악회]남성중창-참 빛
운영자
2242   2019-12-25 2019-12-25 08:11
 
205 [성탄축하 음악회]Violin Solo -Violin Solo Gerald Kim/Piano 정새롬
운영자
2274   2019-12-25 2019-12-25 06:44
 
204 [성탄축하 음악회]여성중창-저기 저 별이
운영자
2290   2019-12-25 2019-12-25 06:42
 
203 2019 크리스마스 음악제 imagefile
mydct
4693   2019-12-24 2019-12-24 22:05
 
202 2019 크히스마스 세례 입교식 imagefile
mydct
3429   2019-12-24 2019-12-24 15:21
 
201 [세례 간증]Jeff Lim-12/15/19
운영자
2500   2019-12-15 2019-12-15 18:54
 
200 [세례 간증]이지현(신주원)-12/15/19
운영자
2706   2019-12-15 2019-12-15 18:52
 
199 [입교 간증]한새림-12/15/19
운영자
2668   2019-12-15 2019-12-15 18:50
 
198 2019 찬양집회 imagefile
mydct
3934   2019-11-23 2019-11-23 09:02