icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
175 제직 수련회 imagefile
운영자
232   2019-01-28 2019-01-28 21:46
 
174 특별 새벽 기도회 imagefile
운영자
514   2019-01-07 2019-01-07 22:08
 
173 크리스마스 2018 imagefile
mydct
672   2018-12-25 2018-12-25 10:30
 
172 크리스마스 2018 imagefile
mydct
672   2018-12-25 2018-12-25 10:29
 
171 (교회학교 성탄축하발표) Youth #2/2 -동영상
운영자
537   2018-12-24 2018-12-24 16:36
 
170 (교회학교 성탄축하발표) Youth #1/2 -동영상
운영자
489   2018-12-24 2018-12-24 16:34
 
169 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #2/2 -동영상
운영자
449   2018-12-24 2018-12-24 16:26
 
168 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #1/2 - 동영상
운영자
407   2018-12-24 2018-12-24 16:24
 
167 (교회학교 성탄축하발표) CM #3/3-동영상
운영자
439   2018-12-24 2018-12-24 16:10
 
166 (교회학교 성탄축하발표) CM #2/3-동영상
운영자
424   2018-12-24 2018-12-24 16:08
 
165 (교회학교 성탄축하발표) CM #1/3 -동영상
운영자
426   2018-12-24 2018-12-24 16:07
 
164 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #2/2 -동영상
운영자
431   2018-12-24 2018-12-24 15:43
 
163 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #1/2 -동영상
운영자
448   2018-12-24 2018-12-24 15:42
 
162 2018 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
777   2018-12-16 2018-12-16 21:03
 
161 유아세례식 -12/16/18
운영자
523   2018-12-16 2018-12-16 15:49
 
160 유아세례 간증-김윤진(권유나)
운영자
550   2018-12-16 2018-12-16 15:41
 
159 입교 간증-이승민
운영자
559   2018-12-16 2018-12-16 15:37
 
158 2018 전교인 찬양집회 imagefile
mydct
983   2018-12-01 2018-12-01 14:31
 
157 2018 성지순례 (이스라엘 , 요르단) imagefile
mydct
1161   2018-11-16 2018-11-16 20:18
 
156 창립 45주년 예배 imagefile
mydct
1772   2018-10-12 2018-10-12 20:15